Daar de meeste van onze leden in een straal van 40 kilometer rond het Gooi wonen, vinden de meeste activiteiten daardoor ook in deze regio plaats.
Elke laatste zaterdag van de maand hebben wij een inloopavond waar wij elkaar kunnen ontmoeten
met een hapje en een drankje. Deze avond is voor alle leden toegankelijk, maar ook voor hen die
eens met ons willen kennis maken.

Locatie : Palmpit, Koekoeklaan 3 1403 EA Bussum.
tel 035-69 387 86