Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij ongehuwd is en niet samenwoont en geeft zich hiermee op als lid voor Club 89.