Beleefd verzoeken wij u het geld van het lidmaatschap voor de duur van een half jaar zijnde € 20,00 + € 12,50 inschrijfgeld totaal € 32,50 zo spoedig mogelijk te willen overmaken op bankrekeningnummer NL54 INGB 0006118584 t.n.v. Club 89 te Hilversum.

Zodra laatstgemeld door ons is ontvangen wordt u lid van Club 89.

Vervolgens ontvangt u van ons de nieuwsbrief.

Tijdig, voor het aflopen van dit  half jaar, ontvangt u van ons bericht tot het betalen van de contributie voor een heel jaar zijnde € 40,00.